מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » לבניינה של הלכה

מלאכת דש (2) – סחיטת פירות

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור