מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » לבניינה של הלכה

טחינה בשינוי גדול

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור