מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » לבניינה של הלכה

דין טלית כפולה והיתר חוט או משיחה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור