מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שנת השמיטה

שיעור מס' 1 הקדמה

ע"י: הרב אהרון מורה