מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שנת השמיטה

שיעור מס' 3 המלאכות האסורות בשביעית

ע"י: הרב אהרון מורה