מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שנת השמיטה

שיעור מס' 4 גדולו בית עציצים וכדו'

ע"י: הרב אהרון מורה