מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שנת השמיטה

שיעור מס' 7 חיוב אכילת פירות שביעית ואיסור השחתה

ע"י: הרב אהרון מורה

Acrobat להורדת השיעור