מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שנת השמיטה

שיעור מס' 8 כלי החלת קדושת שביעית

ע"י: הרב אהרון מורה