מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שנת השמיטה

שיעור מס' 10 שמיטה בשדה גוי

ע"י: הרב אהרון מורה