מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שנת השמיטה

שיעור מס' 11 איסור ספיחי שביעית

ע"י: הרב אהרון מורה