מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שנת השמיטה

שיעור מס' 12 שמיטה בזמן הזה

ע"י: הרב אהרון מורה