מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שנת השמיטה

שיעור מס' 13 שמיטת כספים

ע"י: הרב אהרון מורה