מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » הלכות שבת

רפואה ציבורית בשבת

ע"י: הרב יוסי בן שחר