מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » תשעה באב

הלכות סעודה מפסקת

ע"י: הרב אבנר ששר