מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » סוגיות אקטואליות בהלכה

ולהשתמש בלוח האזרחי הכללי

ע"י: הרב ישעיהו שטיינברגר