מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » מוקצה

טלטול מוקצה שנשכח בבגד

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור