מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » עירוב תבשילין

דיני עירוב תבשילין

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור