מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » פורים

שיעור כללי הנושא פורס מפה ומקדש

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר