מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » פסיקת הלכה

טועה בדבר משנה

ע"י: הרב ישעיהו שטיינברגר