מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שבת

האם תתכן כתיבה בלא כלי כתיבה?

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר