מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שבת

לבניינה של הלכה - בישול ב'

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור