מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שבת

מגיס

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר