מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שבת

מלאכת בישול (חלק ד)- בישול אחר בישול בתערובת יבש ולח

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור