מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שבת

מלאכת בישול (חלק ה)- חימום דבר יבש שבלוע בו רוטב

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור