מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » כשרות

שמן של גויים

ע"י: הרב יגאל חבשוש