מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שבת

הוספת מים לסיר חמין בשבת

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר