מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » הלכה

מלחמות ישראל בהלכה ובמחשבה

ע"י: הרב יגאל חבשוש