מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » כשרות

משגחות כשרות - עד אחד נאמן באיסורים

ע"י: הרב יגאל חבשוש