מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שבת

בישול ו- הכנת נס קפה בשבת

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור