מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שבת

בישול ז- נתינת חלב לכוס קפה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור