מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שבת

מלאכת בישול (חלק ח)- הכנת תה בשבת

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור