מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שבת

מלאכת בישול - (חלק ט)- דין נתינת שקית תה בכלי שלישי

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור