מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שבת

מלאכת בישול חלק י"א- דין מגיס

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור