מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שבת

מלאכת בישול חלק י"ג - עירוי לכוס רטובה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור