מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שבת

שיעור כללי בנושא סחיטת לימון לתה בשבת

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר