מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » הלכה

יופי ויראת שמים - מבט אל מלאכת המשכן

ע"י: הרב ישעיהו שטיינברגר