מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » פורים

סעודת פורים בערב שבת

ע"י: הרב אהרון מורה