מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » סיכום שבועי משנה ברורה - סוכות

ארבעת המינים

ע"י: הרב אבנר ששר