מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » סיכום שבועי משנה ברורה - יום כיפור

תוספת יום כיפור

ע"י: הרב אבנר ששר