מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » סיכום שבועי משנה ברורה - שופר

סדר התקיעות

ע"י: הרב אבנר ששר