מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » משנה יומית

הוצאה - דאוריתה או דרבנן

ע"י: הרב אהרון מורה