מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שבת

שיעור בהלכות שבת

ע"י: הרב אליהו זילברמן