מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » תוכנית ירושלים

חלק א'

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר