מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » שבועות

סדר הקרבת קרבנות עפ"י הרמב"ם והסבר על מגילת רות

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל