מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » שבועות

שלעולם יהיה לנגד עינינו מקור נשמתנו הטהורה

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל

Acrobat להורדת השיעור