מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » ימים נוראים

מהות התשובה להשבית אויב ומתנקם

ע"י: הרב מרדכי אלון