מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » ימים נוראים

שיחה לשבת שובה

ע"י: הרב מרדכי אלון