מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » פורים וחודש אדר

משנכנס אדר מרבים בשמחה

ע"י: הרב מרדכי אלון