מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » ימים נוראים

שבת שובה לשוב אל ה'

ע"י: הרב מרדכי אלון