מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » פורים וחודש אדר

פורים ככפורים

ע"י: הרב מרדכי אלון